Global försäljning och distribution

Vi Är Överallt Där VI Behövs

Chestertons tillverkningsverksamhet, servicecenter, försäljnings- och distributörs- anläggningar inns över hela världen och “runt hörnet” – strategiskt placerade globalt.

Med över 1 200 utbildade lokala specialister och tekniker levererar Chesterton enastående service och lösningar som uppfyller våra kunders behov inom energi och miljö, samt bearbetnings- och tillverkningsindustrier.

  • Kemisk tillverkning
  • Kraft- och värmeproduktion
  • Olja och gas
  • Offshore
  • Papper och massa
  • Gruvdrift / malmbearbetning
  • Vattenkraft
  • Vatten / avloppsvatten
  • Kolväteprocesser

Global försäljning och distribution

Vi Behåller Kunder Hela Livet

Chesterton har över 450 försäljnings- och serviceställen i 113 länder. Våra 1 200 fabriksutbildade lokala specialister och tekniker har sina baser över hela världen och arbetar nära kunderna på fältet för att bidra till att lösa specifika utmaningar i våra kunders utrustningar.

Vårt stora etablerade försäljnings- och servicenätverk omfattar fler än 250 auktoriserade distributörer. Distributörerna har omfattande erfarenhet inom de branscher som vi adresserar och tillhandahåller exceptionell lokal service och konsulttjänster för applikationsanpassade lösningar.

« Jag har ett nära samarbete med mina kunder i syfte att förstå deras verksamhet och utmaningar så att jag kan hjälpa dem att uppnå långsiktig lönsamhet. »

– Åke Nyqvist, Manager, Strategic Accounts