Latest News
View All News

Använda högtemperaturbeläggningar i olje- och gasindustrin

Olje- och gasindustrin har länge legat i framkant när det gäller användning av högtemperaturbeläggningar för att förhindra inre korrosion av processkärl och annan utrustning som arbetar vid högre omgivningstemperatur. Det finns några mycket bra skäl till det. Mycket korrosiva förhållanden Den mest uppenbara anledningen till denna industrins framsteg inom beläggningsarenan är de korrosiva förhållanden som råder […]

Read More

Chesterton Connect ™ Internt Säkrad (IS) sensor övervakar industriutrustningar och mekaniska tätningar i explosionsfarliga miljöer

Chesterton Connect ™ (IS) Internt Säkrad sensor, den senaste versionen av Chestertons trådlösa IoT -produktserie, är certifierad för användning på utrustning i de mest farliga miljöer som hanterar högt tryck, höga temperaturer, och brandfarliga vätskor. Chesterton Connect IS uppfyller NEC/ATEX -standarder för utrustningskategori 1 för gas- och damm klass 1/Division 1 (gas-, ångmiljöer) och klass […]

Read More

Chesterton Offers SpeedSeal® Compression Packing Services in Sweden to Service Northern Europe

May 21 2021   ̶  A.W. Chesterton Company, a global leader in equipment sealing and reliability, has opened a production facility in Sweden for compression packing used on pumps and valves. The facility, which will service all of Northern Europe, will provide compression packing in cut lengths (metric) and ready-to-install packing rings, as well as customer […]

Read More

Chesterton öppnar anläggning för tillverkning av boxpackning i Sverige

Chesterton har startat tillverkning av kompressions/boxpackning vid sin tillverkande enhet i Sverige. Därifrån kan nu Chesterton’s boxpackning snabbt skickas till Chesterton-auktoriserade distributörer och direktkunder över alla de nordeuropeiska territorierna, inklusive Skandinavien, Storbritannien, Irland, Finland och Baltikum. Chesterton svarar på kundernas behov av att minska tiden för att genomföra underhåll och för att installera produkterna. När […]

Read More

Chesterton Connect Cloud

Inte medlem? Skapa konto här Introducerar Chesterton Connect Cloud Övervaka, analysera och jämför utrustningens prestanda oavsett var du befinner dig Chesterton Connect™ är en sensor och app, enkel att installera, för tillståndsövervakning 24/7 av processkritiska utrustningar, som bevakar processtemperatur och tryck, vibrationer och yttemperatur. Chesterton Connect Cloud ger dig ett kraftfullt verktyg för övervakning av […]

Read More

Chesterton 650 Advanced Machinery Lubricant – Ett miljövänligt smörjmedel som kan hantera höga belastningar och extrema tryck

650 AML är biologiskt nedbrytbar och förlänger utrustningens livslängd genom att kraftigt minska slitaget Chesterton är glada att kunna introducera en-för-allt 650 Advanced Machinery Lubricant (AML) för kedjor, pneumatik och andra utrustningar inom  livsmedels-, dryckesindustri och generell industry. Den är formulerad med en unik livsmedelsklassad växtbaserad esterblandning som ger smörjoljan en hög prestanda, biologisk nedbrytbarhet, […]

Read More

Är vibrationsövervakning av pumpar tillräcklig för att undvika fel?

Vibrations- och yttemperaturmätningar är de vanligaste metoderna för att övervaka tillståndet för pumpar och annan roterande utrustning. Men vibrations- och yttemperaturmätningar av pumpens motor eller lagerhus är bara en del av verkligheten. Vilka är de vanligaste orsakerna till vibrationer i pumpar? Det finns många källor till vibration i pumpar. De vanligaste orsakerna är nedböjning av axlar, obalanser, […]

Read More

Boxpackning för pumpar och annan roterande utrustning

Chesterton lanserar sin revolutionerande nya DualPac® 2212-packning. Dualpac®-tekniken är en unik flätteknik som uppfanns och patenteras av Chesterton som gör det möjligt för en packningstillverkare att för första gången i historien om flätad boxpackning ge den dynamiska sidan av packningen de perfekta egenskaperna för dynamisk tätning och den statiska sidan av packning de perfekta egenskaperna […]

Read More

Chesterton 783(E)ACR – Korrosionsskyddande monteringspasta: Tillförlitliga bultförband med hjälp av monteringspasta med högsta prestanda

Ett stort raffinaderi hade problem att lossa bultar under deras underhållstopp. Efter intensiva tester valde raffinaderiet Chesterton 783(E)ACR – korrosionsskyddande monteringspasta. 783(E)ACR används nu på alla bultarna för att säkerställa att rätt spänning i bulten uppnås vid momentdragning och attde senare enkelt kan demonteras. 783(E) frigör effektivt kärvande komponenter i industriella tillämpningar och skyddar mycket […]

Read More