Chesterton 650 Advanced Machinery Lubricant – Ett miljövänligt smörjmedel som kan hantera höga belastningar och extrema tryck

Ett miljövänligt smörjmedel som kan hantera höga belastningar och extrema tryck

650 AML är biologiskt nedbrytbar och förlänger utrustningens livslängd genom att kraftigt minska slitaget

Chesterton är glada att kunna introducera en-för-allt 650 Advanced Machinery Lubricant (AML) för kedjor, pneumatik och andra utrustningar inom  livsmedels-, dryckesindustri och generell industry. Den är formulerad med en unik livsmedelsklassad växtbaserad esterblandning som ger smörjoljan en hög prestanda, biologisk nedbrytbarhet, miljövänlighet och användarsäkerhet.

650 AML ger enastående skydd mot slitage i ventiler, kolvar och andra pneumatisk komponenter. Den rengör från avlagringar och smuts samtidigt som den smörjer kedjor, vajer och andra utrustningar.

650 AML är biologiskt nedbrytbar och förlänger utrustningens livslängd genom att kraftigt minska slitaget

650 AML är framtagen för användare som letar efter ett högpresterande miljövänligt och användarvänligt alternativ till petroleumbaserade oljor.

650 AML möter miljö- och säkerhetskrav samtidigt som den presterar bättre än de flesta petroleumbaserade produkter.

650 AML har flera fördelar när den används för smörjning av pneumatik, kedjor, vajrar eller andra utrustningar

 • Miljövänlig: Växtbaserad esterteknologi; biologiskt nedbrytbar
 • Säkerhet: Låg risk för oljedimma; liten lukt
 • Renhet: Självrengörande; tar bort avlagringar och kladdiga rester
 • Energibesparing: Låg friktionskoefficient 0,05 (ASTM D3233), minskar energiförbrukningen kraftigt.
 • Minskar slitage: Klarar höga tryck och belastningar, förlänger utrustningens livslängd
 • Kompatibilitet: Silikon fri; Säker på alla metaller, de flesta polymerer och plaster
 • Certifiering: NSF H1 certifierad, tillåten att användas inom livsmedels- och farmaceptiskindustri
Ett miljövänligt smörjmedel som kan hantera höga belastningar och extrema tryck

650 AML är avsedd för all industri. Den ger särskilt stora fördelar inom industrier där pneumatiska system har problem med fukt och för kedjedrifter med höga belastningar och svårighet att hålla kedjorna rena.

Områden för avändning är, men inte begränsat till:

 • Robotar, automatiserade och processkontrolerade pneumatiksystem inkluderande cylindrar, solenoider, ventiler, pressar, luftdrivna verkyg, mm.
 • Driv- och transportkedjor: T.ex. inom bil-, VVS-, däck-, gummi-, pappersindustri, m.fl., där smörjmedel är applicerat med dropp-, borst-, dimm- eller spraysmörjningsystem.
 • Vajrar, kablar och kedjor för all utrustning inklusive kranar, hissar och transportband.
 • Dimmsmörjsystem inklusive lager med höga hastingheter: varma applikationer upp 200 grader C beroende på lagerstorlek och rpm.

Kontakt