Chesterton Introducerar Modulär Patrontätning byggt på plattformen AXIUS™ för optimal flexibilitet och kontroll

Modulär Patrontätning

Nya tätningar ger skalbarhet för ett brett spektrum av tätningsapplikationer.

Tillförlitlighet förenklad

A.W. Chesterton Company lanserar en ny serie enkel- och dubbeltätningar byggt på den nya modulära plattformen AXIUS™. Dessa modulära mekaniska tätningar ger kunden möjligheten att enkelt och ekonomiskt anpassa ytor och tillbehör till enskilda applikationer, byggt på standardiserade varianter.

Prestanda från insidan

I dessa nya modulära patrontätningar, utvecklade för krävande applikationer, har all Chestertons Know-how integrerats för att uppnå enkelhet och prestanda.

Enkelhet

En mekanisk tätning i patronutförande erbjuder alltid användaren maximal säkerhet och enkelhet vid installation. Tack vare ett stort urval av möjligheter har du här tätningslösningen som möter dina behov.

Prestanda

Med över 40 års erfarenhet av den här teknologin, standardiserar Chesterton viktiga komponenter och automatiserar tillverkningsprocessen byggt på plattformen Axius™. 1810 och 2810 är unika, värdeskapande produkter med inbyggd, ny, patenterad teknologi och med RFID-taggar introduceras den första mekaniska patrontätningen i världen med IoT (Internet of Things).

Mer information: https://chestertonrotating.chesterton.com/en-us/Products/Pages/AXIUS.aspx

I mer än 135 år inom den industriella världen har A.W. Chesterton Company utvecklat flertalet nydanande tätningslösningar, inkluderat den första kommersiella delade tätningen. 1810 och 2810 är de första tätningarna som lanseras byggt på den nya modulära plattformen AXIUS och fler typer följer inom en nära framtid.