Chesterton Connect™ Övervakningssensor

kontrollsensor

Ett enkelt, robust IoT-system att övervaka din pump och tätningssystem för att säkerställa drifttid!

Chesterton, ledande inom tätning och tillförlitlighet för utrustning, har släppt sin nästa IoT-innovation – en sensor och app, enkla att installera, som hjälper industrin att öka drifttiden för roterande utrustning.

Chesterton Connect ™ är en kontrollsensor som 24/7 gör det möjligt för användare att säkert och bekvämt övervaka förändringar i:

  • Utrustningens vibrationer
  • Utrustningens temperatur
  • Processtrycket
  • Processtemperaturen

Sensorn kommunicerar med en mobil app via Bluetooth. Appen stöder användandet av flera sensorer för att ge en komplett bild av anläggningens tillstånd. Appen varnar användaren när driftsgränserna för utrustning överskrids. Den insamlade informationen kan exporteras för analys för att hjälpa användaren att förstå driften och vidta förebyggande åtgärder för att förlänga MTBR.
“Chesterton Connect övervakar automatiskt förändringar som kan leda till problem. Det ger pumpoperatörerna tid att göra nödvändiga justeringar, vilket hjälper till att undvika kostsamma oplanerade driftsstopp ”konstaterar Steve Bullen, Produktchef för Chesterton Mekaniska Tätningar.

Chesterton Connect kan användas på valfri roterande utrustning som pumpar, omrörare, växellådor, motorer och fläktar.

Klicka på knappen nedan för att ladda innehållet i fast.wistia.net.

Lasta innehåll

Mer information