ARC S1HB

beläggning

Chestertons nya industriella ARC beläggning förbättrar skyddet av ytor som är svåra att få full täckning på, som stålytor med kraftig gropkorrosion och korroderad betong

ARC S1HB skyddar ytan i ett enkelt skikt och medger enkel kvalitetskontroll av skiktets integritet med hjälp av UV luminescens.
Ismaning,6:e mars 2020

Chesterton’s senaste innovation inom beläggningsteknik är ARC S1HB. En barriär beläggning med lågt VOC som skyddar metal- och betongytor mot korrosiva miljöer. S1HB’s möjlighet till tjocka skikt och förmågan att täcka skarpa kanter ger hög kvalitet och minimal uttunning av beläggningsfilmen över 90° hörn och kanter
ARC S1HB innehåller ett fluorescerande pigment som med hjälp av en ASTM E2501-godkänd UV lampa ger möjlighet till kvalitetskontroll av beläggningsfilmen. Genom att denna kontroll kan utföras under applicering av beläggningen kan appliceringen snabbas upp och en bättre kvalitet uppnås.

ARC S1HB ger möjlighet att hitta “pinhole” i beläggningen ner till så litet som 6 mikrometer. Samtidigt säkerställer det täckning och filmtjocklek säger Stephen Bowditch, direktör och produktchef för ARC beläggningar. ”Slutresultatet blir i de allra flesta fall en beläggning som ger ytan ett bättre skydd och med en lägre livslängd.”

ARC S1HB är en mineral armerad, amidoamin härdad, modifierad epoxibeläggning. Den kan appliceras som en beläggning i ett lager eller som en primer i ett system med två lager.

ARC S1HB binder och härdar även på fuktiga underlag som inte alltid kan prepareras optimalt. Den motstår ett brett spektrum av kemikalier och gaser som H2S, kolväten, avloppsmedia, bräckt och salt havsvatten, såväl som milda syror och baser.
ARC S1HB beläggning är lämplig i applikationer som:

  • Oljetankar
  • Lagringstankar för kemikalier
  • Förtjockningstankar
  • Pipelines och tilloppsrör
  • Sedimenteringsbassänger
  • Avskiljningssystem för fasta partiklar
  • Distributionskanaler
  • Service brunnar

ARC S1HB är lämplig i system med aktiva katodskydd, det har höga dielektriska egenskaper som medger högspänningstest enligt NACE SP 0188.

Lär dig mer från video

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mer information