Chesterton Connect ™ Internt Säkrad (IS) sensor övervakar industriutrustningar och mekaniska tätningar i explosionsfarliga miljöer

Chesterton Connect ™ (IS) Internt Säkrad sensor, den senaste versionen av Chestertons trådlösa IoT -produktserie

Chesterton Connect ™ (IS) Internt Säkrad sensor, den senaste versionen av Chestertons trådlösa IoT -produktserie, är certifierad för användning på utrustning i de mest farliga miljöer som hanterar högt tryck, höga temperaturer, och brandfarliga vätskor. Chesterton Connect IS uppfyller NEC/ATEX -standarder för utrustningskategori 1 för gas- och damm klass 1/Division 1 (gas-, ångmiljöer) och klass 2/Division 1 (damm) och IP66 för utomhusbruk.

”’Internt Säkrad’ är det elektriska skyddet som gör att sensorn kan användas i farliga områden med antingen damm eller gaser som kan antändas”, förklarar Chesterton´s produktchef Juan Cid. ”Sensorn innehåller säkerhetsfunktioner inom elektroniken som hindrar sensorn från att höja temperaturen på dess komponenter till osäkra nivåer.”

Chesterton Connect ™ IS-sensorn är enkel att placera och övervakar roterande utrustning som pumpar och värmeväxlare, samt strukturer som tankar, dygnet runt för:

• Processens temperatur
• Utrustningens yttemperatur
• Processtryck
• Utrustningsvibrationer

Chesterton Connect ™ IS kontrollerar vätskor som påverkar mekaniska tätningar, som ofta är den första komponenten som havererar i en pump.

Chesterton Connect ™ (IS) Internt Säkrad sensor, den senaste versionen av Chestertons trådlösa IoT -produktserie

Connect IS -sensorn kommunicerar via Bluetooth med en mobilapplikation. Appen stöder flera sensorer för att ge en övergripande bild av anläggningens/utrustningens tillstånd för att upptäcka och åtgärda problem innan ett fel uppstår, vilket ofta sparar kostsamma driftstopp. Appen varnar också användaren när utrustningens förinställda driftsgränser överskrids. Den insamlade informationen från flera sensorer kan exporteras till Chesterton Connect ™ Cloud-plattformen för att upptäcka trender och jämföra data för att undvika driftstopp och felsöka svårlösta problem.

Chesterton Connect IS -sensorer håller anställda säkra genom att låta dem fjärrkontrollera förhållanden och prestanda i farliga områden, så att anläggningar sparar underhållstid och undviker potentiella olyckor.