Smörjmedlens viktiga bidrag inom vatten- och avloppsindustrin

Chesterton lubricants are used in the water and wastewater industry

Inom vatten- och avloppsindustrin är smörjmedel en kritisk och viktig komponent för att mekanisk utrustning ska fungera smidigt. Dessa ofta förbisedda oljor och fetter spelar en avgörande roll för tillförlitligheten och effektiviteten hos mekaniska komponenter i vatten- och avloppsreningsverk. Det är viktigt att inse att alla smörjmedel inte är likadana och att man kan uppnå betydande fördelar med moderna högpresterande smörjmedel.

Men exakt vilka är fördelarna med dessa högpresterande smörjmedel?

 • Minska friktion och slitage
  I en miljö där utrustningen arbetar kontinuerligt och ofta utsätts för extrema förhållanden är det avgörande för utrustningens livslängd att minimera friktion och därmed sammanhängande slitage. Smörjmedel och tillsatser för extrema tryck hjälper smörjmedlet att minska friktionen och förhindra slitage mellan de rörliga delarna. Högpresterande smörjmedel skyddar effektivt rörliga delar i lager, kedjor, ventiler, motorer, växellådor etc., vilket i sin tur förlänger utrustningens livslängd och minskar behovet av kostsamma reparationer.
 • Förbättrad effektivitet
  Effektivitet är ett nyckelord i alla branscher, och det gäller även vatten- och avloppsrening. Högpresterande moderna smörjmedel med låg friktionskoefficient hjälper lager och transportörkedjor att arbeta mer effektivt eftersom mindre energi krävs för driften. Detta leder till direkta kostnadsbesparingar genom lägre energikostnader, samtidigt som det bidrar till att göra anläggningarna mer miljövänliga genom att minska energiförbrukningen. Minskad friktion innebär också minskat slitage på utrustningen.
 • Förebyggande av haverier och funktionsstörningar
  Högpresterande moderna smörjmedel ökar utrustningens livslängd och minskar antalet haverier och stillestånd. Detta ökar anläggningens driftsäkerhet och minskar utgifterna för oplanerat underhåll och reservdelar. Detta är avgörande, eftersom driftstopp inte bara leder till extra kostnader utan också påverkar driften av hela processanläggningen.
 • Skydd mot korrosion och kontaminering
  I vatten- och avloppsanläggningar utsätts utrustningen ofta för vatten, fukt, kemikalier och miljö. Dessa förhållanden utgör en utmaning för smörjmedlen och kan leda till korrosion, stopp, ökat underhåll och reservdelar. Vattenbeständig och korrosionsbeständig smörjteknik är viktig för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet. Detta bidrar till att förhindra korrosion och kärvning av utrustning, t.ex. gängade enheter (muttrar och bultar). Smörjmedel av hög kvalitet minskar smutspartiklarnas inträngning i mekaniken och ger tillförlitligt vattenmotstånd och korrosionsskydd.

Avancerad smörjmedelsteknik från Chesterton: Vi erbjuder målinriktade lösningar för effektiv kostnadsminskning och prestandaoptimering

Chesterton har ett omfattande sortiment av industrismörjmedel, rengöringsmedel, korrosionsskydd och specialiserade underhållsprodukter som håller viktiga maskiner igång smidigt och effektivt. Vårt mål är att använda den senaste råvarutekniken med det yttersta målet att minska våra kunders kostnader. Genom att använda moderna råvaror tillverkar vi industrismörjmedel med utmärkta skyddsegenskaper mot korrosion, höga och låga temperaturer, högtrycksbelastningar, kraftigt abrasivt slitage och vattenspolning.

De fördelar som våra kunder har sett i sina anläggningar är bland annat:

 • Förlängning av utrustningens livslängd
 • Minskning av för tidiga fel
 • Förbättra systemens tillförlitlighet
 • Optimering av utrustningens prestanda
 • Kostnadsminskning
 • Ökad produktivitet
Chesterton corrosion-inhibiting grease 617(E) HP Grease #2

Oavsett om det gäller lager, motorer, omrörare, växlar, kedjor eller mekaniska enheter – med våra avancerade moderna smörjmedel och kemiska specialprodukter kan du öka effektiviteten och livslängden på din utrustning och minska dina underhålls- och driftskostnader.

617(E) - Chesterton's high-performance, corrosion-inhibiting grease

Till exempel är vårt högpresterande, korrosionshämmande fett 617(E) HP Grease #2 det perfekta valet för krävande driftsförhållanden. Det bibehåller sin prestanda även vid extrema tryck och mycket höga eller kalla drifttemperaturer. Tillämpningar i vattenrika miljöer är inga problem, eftersom detta högpresterande fett har utmärkt motståndskraft mot vattenurspolning.

Kontinuerlig smörjning med Chesterton LubriCup

Smörjapparaterna från Chesterton möjliggör konstant smörjning av lager och kedjor. De olika LubriCup-systemen är fyllda med lämpligt högpresterande Chesterton-fett eller -olja och ger en processorkontrollerad, exakt leverans av smörjmedel till den punkt som ska smörjas.

Underhållsarbetet minskar avsevärt tack vare den automatiska smörjningen. För svåråtkomliga områden innebär användningen av Chesterton LubriCup också en ökad arbetssäkerhet, eftersom smörjpunkterna kan nås på ett säkert sätt med hjälp av en smörjlina.

Chesterton Lubricups

Den viktigaste aspekten av att använda våra LubriCups är dock att det inte finns någon risk för över- eller undersmörjning. Undersmörjning kan innebära att utrustningen blir osmord och att livslängden förkortas. Översmörjning kan leda till överdriven förbrukning av smörjmedel, vilket gör det oekonomiskt och orsakar droppande eller läckande smörjmedel. Det här är scenarier som du effektivt kan undvika med våra smörjmedelsdispensrar.


Chesterton stöder dig med ett erfaret team av kompetenta tekniker för att hitta den optimala smörjmedelslösningen för dina specifika krav.

Om du har några frågor om smörjning kan du kontakta oss via vår plattform Fråga en expert. Vi hjälper dig gärna med dina driftsutmaningar.