Chesterton® mekaniska tätningar – oumbärliga inom vatten- och avloppssektorn

Chestertons mekaniska tätningar är lämpliga för komplexa parametrar inom vatten- och avloppsvattenindustrin.

Pumpar, blandare och omrörare för vatten- och avloppsreningsindustrin måste köras kontinuerligt. Oavsett om det gäller kommunala avloppsreningsverk eller interna reningsverk i stora industriföretag – den ständiga användningen, kraven på maximal tillförlitlighet, lång livslängd för maskinerna och lägsta möjliga underhållskrav innebär en stor belastning på alla maskinkomponenter.

Även om grundorsaken kan vara en annan, t.ex. kavitation eller lagerfel, är det ofta tätningarna som orsakar oplanerade driftstopp i pumpen. Stillestånd och servicearbeten kan leda till enorma kostnader. För att ett system ska kunna drivas lönsamt bör systemoperatören använda de bästa tätningsteknikerna för att uppnå långsiktig effektivitet.

Chesterton erbjuder innovativa tätningslösningar för alla vattenapplikationer, oavsett om det gäller dricksvatten, processvatten eller avloppsvatten. Våra mekaniska tätningssystem är anpassningsbara för ett brett spektrum av krav och driftsförhållanden i roterande utrustning. Varje tätning är skräddarsydd enligt de specifika processparametrarna.

Tätningar spelar en viktig roll för effektiviteten i avloppsvattensystem

Kostnaderna för demontering, arbete och stilleståndstid kan undvikas om du redan från början förlitar dig på högkvalitativ tätningsteknik.

Chestertons mekaniska tätningar kännetecknas av utmärkt prestanda och tillförlitlighet, vilket är resultatet av flera viktiga egenskaper:

  • Avancerad design och teknik: Chestertons mekaniska tätningar är konstruerade med hjälp av de senaste konstruktionsprinciperna och materialvetenskapen. Vi använder avancerad tätningsytteknik för att säkerställa exceptionell slitstyrka och tätningsprestanda. Dessa material ger tillförlitlig tätning även i abrasiva och korrosiva medier som är vanliga i vatten- och avloppsapplikationer.
  • Modulär design: Chesterton erbjuder modulära tätningskonstruktioner som ger flexibilitet och enkel installation, underhåll och reparation. Den innovativa tätningsplattformen AxiusTM ger ännu effektivare anpassning till kundspecifika driftsparametrar tack vare det individuella modulsystemet. Tätningens prestanda kan kontinuerligt optimeras genom att vissa komponenter byts ut på plats.
  • Miljökompatibilitet: Chestertons mekaniska tätningar är konstruerade för att uppfylla stränga miljöbestämmelser och industristandarder för utsläppskontroll och läckageförebyggande åtgärder.
  • Applikationsexpertis: Med decennier av erfarenhet inom vatten- och avloppsindustrin har Chesterton utvecklat en utmärkt applikationskunskap. Chestertons ingenjörer har ett nära samarbete med kunderna för att förstå deras specifika tätningsproblem och tillhandahålla kundanpassade lösningar som optimerar utrustningens prestanda, tillförlitlighet och effektivitet.

Split Seal-teknik från Chesterton: Våra delade mekaniska tätningar – maximal tätningsprestanda med enkel installation

Som namnet redan antyder använder delade tätningar delade komponenter som monteras på den axel som ska tätas.  Den främsta fördelen med denna konstruktion är att tätningen kan installeras utan att utrustningen behöver demonteras, vilket sparar avsevärd tid och kostnad. Denna fördel är särskilt viktig för stor utrustning.

442 Split Seal from Chesterton, high-performance mechanical seal

Chesterton 442C Cartridge Split Seal erbjuder utmärkt tätningsprestanda med enkel och säker installation. Den patenterade tekniken ger tillförlitlig drift med långsiktigt läckageskydd för olika typer av roterande utrustning med tryck- och vakuumcykler och höga temperaturer. Fjädrarna i vår 442C är dessutom placerade utanför processvätskan, vilket förhindrar igensättning på grund av partiklar i processvätskan.

Smörjning av tätningsytorna med rena vätskor är avgörande för den mekaniska tätningens livslängd. Pumpoperatörer använder ofta rent spolvatten för att uppnå detta, vilket kräver betydande vattenförbrukning och kostnader.

Våra avancerade delade tätningar, i kombination med SpiralTrac™-tekniken*, avlägsnar fasta partiklar från tätningsytorna, vilket avsevärt minskar eller eliminerar behovet av rent spolvatten. Detta bidrar till att öka tätningssystemets tillförlitlighet och sänker driftskostnaderna avsevärt.

SpiralTrac Technology, environmental controller, available from A.W. Chesterton

Du kan hitta mer information om våra mekaniska tätningar på vår blogg ”Reliability Matters”:
5 nyckelfunktioner för bra design av mekaniska tätningar


Här kan du få en inblick i vår mångåriga erfarenhet inom vatten- och avloppssektorn:

Fallstudie #1: Avloppsreningsverk minskar installationstiden för tätningar dramatiskt med delade tätningar

Fallstudie 2: Minska spolvattenanvändningen med 90 % med Chesterton Split Seal 442

Fallstudie #3: Split Seals levererar tillförlitliga tätningar till avloppsvattenpumpar under tre år i rad

Fallstudie #4: Tätning av stora inflödespumpar – delade tätningar ökade MTBF till 9+ år

Fallstudie #5: Chesterton 442C Cartridge Split Seals Switch resulterar i enkla installationer

Slutsats:

Chestertons innovativa mekaniska tätningar erbjuder skräddarsydda lösningar för de specifika utmaningar som vatten- och avloppsindustrin står inför. Deras effektiva tätning, hållbarhet, anpassningsförmåga och toppmoderna teknik gör dem till ett pålitligt val för anläggningsoperatörer som vill säkerställa högsta prestanda och tillförlitlighet i sina anläggningar. Med Chestertons mekaniska tätningar kan avloppsanläggningar drivas mer effektivt, vilket leder till en mer hållbar och miljövänlig avloppsvattenrening.

*SpiralTracTM är ett varumärke som tillhör EnviroSeal Engineering Products Ltd.