Boxpackning för pumpar och annan roterande utrustning

Boxpackning för pumpar och annan roterande utrustning

Chesterton lanserar sin revolutionerande nya DualPac® 2212-packning.

Boxpackning för pumpar och annan roterande utrustningDualpac®-tekniken är en unik flätteknik som uppfanns och patenteras av Chesterton som gör det möjligt för en packningstillverkare att för första gången i historien om flätad boxpackning ge den dynamiska sidan av packningen de perfekta egenskaperna för dynamisk tätning och den statiska sidan av packning de perfekta egenskaperna för statisk tätning.

Den första DualPac®-versionen var typ 2211 – robust solid packning, som utvecklades speciellt för tätning av utrustning inom gruvindustrin. Denna packningsdesign visade sig vara mycket effektiv när det gäller att förbättra vanligtvis mycket kort livslängd och ge en kraftigt förlängd MTBR.

Baserat på den framgången lyckades produktutvecklingsteamet på Chesterton utöka tekniken till ett bredare utbud av applikationer. Detta resulterade i utvecklingen av DualPac® 2212.

Den första DualPac®-versionen var typ 2211 - robust solid packning, som utvecklades speciellt för tätning av utrustning inom gruvindustrin. Denna packningsdesign visade sig vara mycket effektiv när det gäller att förbättra vanligtvis mycket kort livslängd och ge en kraftigt förlängd MTBR. Baserat på den framgången lyckades produktutvecklingsteamet på Chesterton utöka tekniken till ett bredare utbud av applikationer. Detta resulterade i utvecklingen av DualPac® 2212. DualPac® 2212 innehåller en meta-aramidfiberfläta på den dynamiska sidan av förpackningen. Detta material har höga hållfasthetsegenskaper, är mycket värme- och brännbeständigt med minimalt slitage av axeln/hylsan. Utsidan av packningen som sitter mot packboxens innerdiameter är gjord av para-aramid. Detta material har extremt hög hållfasthet och är mycket elastiskt. Denna fjädringsförmåga resulterar i ett konstant tryck på packningens tätningssida och förlänger därför intervallet mellan åtdragning av glanden och ökar packningens livslängd. På grund av packningens utformning är para-aramiden inte i kontakt med den roterande axeln vilket eliminerar axelslitaget som vanligtvis är förknippat med para-aramid. DualPac® 2212 innehåller en meta-aramidfiberfläta på den dynamiska sidan av förpackningen. Detta material har höga hållfasthetsegenskaper, är mycket värme- och brännbeständigt med minimalt slitage av axeln/hylsan.

Utsidan av packningen som sitter mot packboxens innerdiameter är gjord av para-aramid. Detta material har extremt hög hållfasthet och är mycket elastiskt. Denna fjädringsförmåga resulterar i ett konstant tryck på packningens tätningssida och förlänger därför intervallet mellan åtdragning av glanden och ökar packningens livslängd. På grund av packningens utformning är para-aramiden inte i kontakt med den roterande axeln vilket eliminerar axelslitaget som vanligtvis är förknippat med para-aramid.

Mer i videon här

Chesterton lanserar sin revolutionerande nya DualPac® 2212-packning.Kunder har kunnat dra ned på sitt underhåll, sänka driftskostnaderna samt minska läckage och spolvattenanvändning i sina roterande applikationer. Denna packning har använts effektivt inom vatten- och avloppsvattenindustrin, massa- och pappersindustrin, sockerindustrin och andra industrier som en packning för allmänna applikationer, men även i applikationer med slitande media.

Chesterton DualPac är en ny milstolpe i roterande utrustning som avtätas med boxpackning.

Läs mer om packning för roterande utrustning såsom vattenpumpar, massapumpar, slamhantering, omrörare, blandare.