235(E) SSC

Industriellt avfettningsmedel

Högeffektivt rengöringsmedel som avlägsnar oljiga och feta beläggningar, vax, flagande färg och ingrodd smuts. Specialutvecklat för ångtvättmaskiner.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Kostnadseffektivt—mycket koncentrerat—späd med vatten före användning
Starkt, snabbverkande
Eliminerar halkrisken för ytorna och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
biologiskt nedbrytbar
Produktegenskaper Applikationer
Additiv fördröjer bildningen av kalkavlagringar i och igensättning av utrustning för ångtvätt
Innehåller starka alkalier, emulsifierare, och ytaktiva ämnen
Inga irriterande ångor
Allmänt
Betong
Murverk
Utrustning (alla typer)
Behållarnas storlek: 20 l, 208 l
OBS: Bör ej användas på aluminium eller metaller som är känsliga för hög alkalitet. Prova först på en liten yta och kontrollera om medlet är kompatibelt innan det används på målade ytor.