273

Rengöring av elmotorer

Ett icke brandfarligt, icke-ledande och icke-korrosivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel. Produkten kan användas på driftutrustning och elsystem för att lösa upp fett, smuts, tjära och olja som finns i industrin.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Starkt avfettningsmedel för elektrisk utrustning
Snabb avdunstning
Fri från rester
Produktegenskaper Applikationer
Ej brandfarlig
Icke ledande
Hög dielektrisk styrka
Snabb penetration; starkt lösande
NSF-registrerad K2
Rengör elektrisk utrustning
Elektriska motorer
Blåsare
Fläktar
Lyftanordningar
Strömbrytare
Transformatorer
Kablar
Behållarnas storlek: Aerosol, 20 l, 208 l