377 CarbMax

Kolfiberpackning med hög densitet designad för extrema och svåra applikationer

Packningen 377 CarbMax™ är tillverkad av högkolhaltiga garn med sammanhängande multifilamentfibrer med hög draghållfasthet. De är flätade till en packning med hög densitet som har mycket låg relaxation efter den inledande installationen. Detta gör att färre packningsjusteringar behöver utföras vilket leder till en förbättring av packningens inkörningsperiod.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Tät och hård flätning Hög motståndskraft mot slipande material
Hög kolhalt för draghållfasthet
Den höga värmeledningsförmågan är en garanti för lång packningslivslängd
Tekniska data
Material Kolgarn med sammanhängande filament och ett egenutvecklat smörjmedel utan silikon
Applikationer Kokare, matare, impregnerings- och ångkärl inom massa- och pappersindustrin, centrifugalpumpar, raffinaderier, omrörare, blandare.
Available Sizes 9.52 mm ─ 25 mm (3/8" ─ 3")
Tryckgräns 14 bar g (200 psig) i roterande tillämpningar Temperaturgräns 288°C (550°F) i ånga
Hastighet 15 m/s (3000 fpm) 0 0 till 14 utom i starka oxidanter