572(E)

Opticool semisyntetisk

En klar, stabil och långtidsverkande mikroemulsion som ger enastående skumkontroll och maximal livslängd. Chesterton Opticool 572(E) är idealisk för fleroperationsbearbetningscenter och standardisering av fleroperationsbearbetningsvätskor. Mild mot huden.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Klar och genomskinlig
Bättre färdigytor på detaljerna och ökad livslängd för verktygen
Minskad oljedimma
Lång livslängd i sumpen
Produktegenskaper Applikationer
Utmärkta kyl- och smörjegenskaper
Minskar risken för inandning av farliga partiklar
Utmärkt skumkontroll
Ren och trivsam arbetsmiljö
Kapacitet för extrema tryck
Mikrobiellt resistent additivpaket förlänger livslängden på vätskan i sumpen
Innehåller inga nitriter, fenoler, svavel, kvicksilver eller formaldehyd
Brotschning, sågning, reaming, dragning
Gängskärning, fräsning
Svarvning, slipning, stansning

Behållarnas storlek: 20 l, 208 l, 1 000 l