601(E)

Smörjmedel för kedjor och drev, låstappar och hylsor — Normal drift

Tunn kvalitetsolja som tränger in mellan tätt monterade låstappar och hylsor, och smörjer på kritiska ställen.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Ökar kedjans livslängd
Sänker förbrukningen av smörjmedel
Sänker energiförbrukningen
Produktegenskaper Applikationer
Snabb penetration
EP-additiv ökar bärkraften
Eliminerar smuts- och dammbildning
Inga klibbiga smörjmedelsrester
Långtidsverkande smörjfilm som inte torkar ut
-23 ˚C till 150 ˚C (-10 ˚F till 300 ˚F)
Kedjedriven utrustning
Transportörer
Förpackningsutrustning
Kedjor i hissverk
Gaffeltruckar
Kedjesågar
Behållarnas storlek: Aerosol, 3,8 l, 20 l, 208 l