607(E) HTS

Smörjvätska – hög temperatur, syntetisk

Smörjvätska – hög temperatur, syntetisk

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Sänker förbrukningen av smörjmedel
Mindre rengöring och stilleståndstid för utrustningen
Sänker energiför brukningen
Ökar utrustningens livslängd
Produktegenskaper Applikationer
Låg avdunstning
Låg förkolning
Effektiv rengöring—självrensande
EP-additiv ökar bärkraften

Finns i två ISO VG-klasser: 68 och 220
Utrustning som arbetar vid höga temperaturer
Kylrum
Miljöer med svåra förhållanden
Ugnar och heta kedjor
Lager
Växellådor
Tillgängliga behållarstorlekar: 20 l, 208 l
Produkttillgänglighet: ENDAST Europa, Mellanöstern och Afrika