803(E)

Industriellt och marint rengöringsmedel II

Ett kraftfullt, lösningsmedelsfritt avfettningsmedel. Använder avancerade ytaktiva ämnen som avlägsnar föroreningar mycket effektivt, särskilt i applikationer där lösningsmedel måste användas.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Starkt, snabbverkande
Biologiskt nedbrytbart
Produktegenskaper Applikationer
Rengöring av damm, smuts, kimrök, petroleumbaserade oljor
Fri från fosfater, EDTA och giftiga lösningsmedel
Inga irriterande ångor
Kompatibel med högtryckstvättar och ångtvättar
Omfattar alla branscher
Rengöring av produktionsutrustning, anläggningar, golv, väggar och stålkonstruktioner
OBS: Bör ej användas på aluminium eller metaller som är känsliga för hög alkalitet. Prova först på en liten yta och kontrollera om medlet är kompatibelt innan det används på målade ytor.