ARC 10

Maskinbearbetningsbar polymerlegeringsbeläggning för reparation av ytor som bearbetats med snäva toleranser

En maskinbearbetningsbar polymerlegeringsblandning som används för att ytbehandla repade och gropiga områden som kan bearbetas i ett senare skede till snäva toleranser.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Återställning av korroderade och gropiga metallytor
Återställ ytan på slitna metalldelar som måste bearbetas till toleranser efteråt
Enkel applicering med spackelspade
Produktegenskaper Applikationer
Beständig mot ett brett spektrum av kemikalier, inklusive alkalier, syror och lösningsmedel
100% fasta ämnen, inga VOC, inga fria isocyanater.
Hög uppbyggnadsviskositet
Krympfri, fri från lösningsmedel, 100% torrhalt
Färger: Grå
Appliceras med en minsta tjocklek på 1,5 mm (60mil)
Flänsytor
Slitna ventilhus
Axlar
Avskrapade hydrauliska kolvar
Lagerhus
Korroderade packboxar


Tekniska data
Torr temperatur (Max) 93°C (200°F)
Våt temperatur (Max) 66°C (150°F)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) > 256 - > 25.2 (>3650)
Tillgängliga storlekar 250g; 1,5l