ARC EG-1(E)

Snabbhärdande betongreparationskomposit att reparera / korrigera industriella betongytor

ARC EG-1(E) är ett trekomponentsystem med 100% torrhalt och låg viskositet. Det är baserat på en fukttolerant epoxikemi som är förstärkt med en blandning av graderad och pigmenterad kiseldioxidaggregat

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Ytbetong skadad av en kemiska angrepp eller mekanisk påfrestning
Reparation av större skador innan ytbeläggning beläggningen
Fäster till fuktig betong
Produktegenskaper Applikationer
Halvflytande täckskikt
Appliceras med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4")
Appliceras enkelt med murslev
Härdar snabbt för snabb överbeläggning
Färger: Grå
Fyll upp skador
Bygg upp låga områden
Bygg upp kanter och invallningar
Reparera maskinfundament
Skapa lutning till avlopp


Tekniska data
Torr temperatur (Max) 93°C
Våt temperatur (Max) 66°C
Tryckhållfasthet (ASTM 579) - kg/cm2 - MPa (psi) 1 000 - 97.9 (14 200) 534 - 52,3 (7600)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >35.1 - 3.4 (500) betongbrott
Tillgängliga storlekar Systemsats, Storsats