ARC HT-T(E)

HT-T(E)—Gnistprovningsbar, värmetålig, halvflytande nötningsskyddande spackelbar komposit

Avancerade keramiska kompositer som har utvecklats för att skydda utrustning mot korrosion och erosion vid nedsänkning i vattenlösningar med hög temperatur.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Ökar utrustningens livslängd
Gnistprovningsbar för porer— kostnadsfri verifikation
Minskar stopptiden
Härdar under användning
Produktegenskaper Applikationer
HT-T – Appliceras med en nominell tjocklek på 900 till 1 150 μm (35 till 45 millitum) med spackelspade eller plastapplikator Vattencykloner
Värmeväxlare
Pumpsnäckor och pumphjul
Kondensatpumpar
Tankar
Ventiler
Offshore-utrustning
Tekniska data
Torr temperatur HT-T (Max) 150˚C (302˚F)
Våt temperatur HT-T (Max) 110˚C (230˚F)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >140 - 14 (2000)
Tillgängliga storlekar 5 l, 16 l (endast HT-S)