ARC S7(E)

Värme- och kemikaliebeständig beläggning av epoxinovolacvinylester

En ytbeläggning bestående av epoxinovolacvinylester med låg halt av flyktiga organiska föreningar avsedd för höga temperaturer i applikationer med aggressiva kemikalier och risk för temperaturväxlingar och temperaturchock.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Enkel applicering ger snabb installation
Ökar utrustningens livslängd
Ger långtidsskydd
Gnistprovningsbar för porer— kostnadsfri verifikation
Produktegenskaper Applikationer
Tvåskiktssystem
Appliceras enkelt med spruta, pensel eller rulle
Våtfilmstjocklek på 0,25 till 0,5 mm (10 till 20 millitum) per skikt
Rökgaskanaler
Värmeväxlare
Avkylningszoner
Partikelfilter för rökgas
Kemiska reaktorer
Lagrings- och processtankar för kemikalier
Tekniska data
Torr temperatur (Max) 180˚C (355˚F)
Våt temperatur (Max) 135 °C (275 °F)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 166 - 16.3 (2370)
Tillgängliga storlekar 14 l