AWC800

Röd polymer

AWC800, utgör grunden för Chestertons program med polymertätningar och finns med många olika profiler.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Mycket god tätningsförmåga och läckagefri drift
Utmärkt slitstyrka och nötningsbeständighet i krävande miljöer
Inbyggt smörjmedel och långt elastiskt minne ger ökad livslängd
Kan användas i hela anläggningen
Driftförhållanden
Temperatur -50°C ─ 85°C (-60°F ─ 185°F)
Tryck Maximalt 103,5 MPa (15000 psig)
Vätskekompatibilitet Mineraloljebaserade vätskor, HFA-E, HFB (ISO 6743-4)
Ythastighet (Solid) Fram och åter 1.0 m/s (200 ft/min), roterande 0.5 m/s (100 ft/min)
Friktionskoefficient Torrkörning 0,18 till 0,22 μ
Hållbarhet >25 år
AWC800 är ett EU-polyetermaterial av PU-klass