Live Loading för ventiler

Ett specialutvecklat tätningssystem som eliminerar driftavbrotten och förbättrar tillförlitligheten—mellan avställningarna—och uppfyller miljöbestämmelserna

Ett specialutvecklat tätningssystem som eliminerar driftavbrotten och förbättrar tillförlitligheten—mellan avställningarna—och uppfyller miljöbestämmelserna

Litteratur och datablad

Style 1600
Style 5100
Style 5150
Style 5300

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Ökar tillförlitligheten för kritiska ventiler
Kompenserar störningar i systemtrycket, vibrationer, och temperaturvariationer
Eliminerar läckage genom att behålla glandtrycket
Ger färre reparationer
Sänker underhållskostnaderna
Sänker friktionen i ventilspindeln och garanterar god funktion
Garanti 5 års garanti (se ventilutsläppsgarantin för villkor)
Tekniska data
Material 5300 formgjuten grafitpackning med Inconel®-förstärkt flätad grafitpackning av typ 1600, kolbussning, Live Loading-brickor.
Tryckgräns 317 bar g (4 600 psig)
Temperatur Maximalt 2 760 °C (5000 °F) i icke-oxiderande atmosfär
430 °C (800 °F) i oxiderande atmosfär
Minimum -240 °C (-400 °F)
Kemikaliebeständighet 0 ─ 14 med undantag för oleum, rykande salpetersyra, kungsvatten, fluor, saltsyra och fluorvätesyra.
Applikationer Reglerventiler och trycklufts-/motordrivna ventiler som används inom petrokemisk industri, energi- och kemibranschen, oljeraffinaderier samt andra branscher.
Chestertons tätningslösningar 5300 och 1600 har klarat brandtest API 589
Komponenter
Typ 5150 Live Loading-satser 5150 Bestående förspänning erhålles i kombination med att tryckkraften från skivfjädrarna ökar då de belastas med det applicerade vridmomentet i bultarna. Montaget reducerar ventilläckage på grund av termiska cykler och slitage på packningen.
Typ 1600, Gavelringar Flexibel grafitpackning med förstärkningar av Inconel-tråd
Typ 5300 Tätningsringar En kvadratisk tätning med exakt densitet och ett minimalt tryck på glandret ger en tätning med låg friktion. 5300 innehåller korrosion inhibitor för att förhindra gropfrätning på spindeln.
Typ 5100 Kolhylsa 5100/5101 är en 99% distanshylsa av kol som används för att monteras i djupa packboxar och för att minimera till 5 grafitringar i en ventilbox .Den är gjord i exakta toleranser och kommer inte att skada ventilspindeln.