Lubri-Cup™ VG Mini

Automatisk enpunktssmörjning som tillför Chesterton-smörjfett i kritiska områden och eliminerar risken för under- eller översmörjning.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Kostnadseffektivt
Transparent behållare för smörjmedelsinspektion
Tillförlitligt smörjsystem
Produktegenskaper Applikationer
En kompakt, praktisk och robust konstruktion som är enkel att installera och använda Alla branscher, inklusive:
Förinställda doseringsintervall—1, 3, 6, 9, 12 månader
Fjärrstyrning—upp till 0.3 m (1 fot)
Elektrokemisk funktion (kvävgas)
Förseglad mikroprocessor
Kan slås av och på
Mineral- och malmbearbetning
Energi
Massa och papper
Vatten och avloppsvatten
Stål- och metallbearbetning