Chesterton DualPac™

Boxpackning för pumpar och annan roterande utrustning

Tätningsboxar med kompressionspackning kräver ett visst läckage för kylning och smörjning. Väldigt ofta dock…läcker det mer än nödvändigt…ibland extremt…
DualPac™
– räcker längre
– mindre slitage på axeln
– minskar underhållet
– minskar läckage
– sparar pengar

Mer information

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden