Förbättrad pumpprestanda och ökad pumptillgänglighet med Chesterton® DualPac® 2212 boxpackning

Chesterton Mechanical Packing can be used in various industries, including Wastewater treatment

Det finns många pumpar i vattenverk eller avloppsreningsverk inom alla industrisektorer. Pumparna är inblandade överallt där dricksvatten, processvatten och avloppsvatten behöver flyttas, och många av dessa pumpar är i kontinuerlig drift. Inget kommunalt eller industriellt vattenreningsverk har råd med täta och tidskrävande pumpstopp.

Chesterton erbjuder packningslösningar för roterande utrustning inom en rad olika branscher. I den här artikeln vill vi dock lyfta fram prestandan hos vår DualPac® 2212-pumpackning. När produkten används i kombination med en SpiralTracTM packningsenhet hjälper de två produkterna fabrikerna att minska underhållskostnaderna.

Patenterad flätteknik av högpresterande fibrer – Chesterton DualPac 2212 boxpackning

Konventionell boxpackning kräver regelbunden justering av packboxen för att kontrollera läckaget.

Chesterton 2212 DualPac Packing installed in Pump

Med hjälp av en patenterad flätningsmetod kombinerar Chesterton elastiska och slitstarka para-aramidfibrer med temperaturbeständiga meta-aramidfibrer för att skapa ett unikt flätat packningsmaterial. Fibrerna flätas separat på varje sida av packningen så att egenskaperna hos dessa högpresterande fibrer används individuellt för axelsidan och packboxsidan. Orienteringen av denna 2-färgade packning i packboxen kan varieras beroende på kraven. Till exempel används värmebeständiga fibrer med låg friktionskoefficient på axelsidan. De höghållfasta, elastiska fibrerna verkar på utsidan och tätar tillförlitligt även vid förändrat tryck i packboxen. Packningen förblir ordentligt komprimerad mot axeln, vilket bidrar till att minimera justeringar av packboxen, minska läckaget och minska axelslitage.

Chesterton DualPac 2212 packning erbjuder dessa prestandafunktioner:

  • Värmebeständiga fibrer hjälper till att minimera justeringar av glanden och förhindrar överdragning
  • Högre tryckkapacitet i packboxen
  • Överlägsen tätningsprestanda och extruderingsbeständighet i en och samma förpackning
  • Lägre läckage än konventionella packningar
  • Användarvänlig: enkel att skära, installera och underhålla

Resultatet av dessa produktegenskaper är färre justeringar av glanden och lägre underhållskostnader.

SpiralTracTM Packningsanordning avlägsnar fasta partiklar i packboxen

Vi kompletterar prestandan hos DualPac 2212-packningen med SpiralTracTM -teknik för att avlägsna fasta partiklar från tätningsmiljön, vilket bidrar till att förhindra slitage på axelhylsan. Med hjälp av en flödesregulator kan mängden spolvatten som krävs minskas med 60 % eller mer.

Många pumpade medier innehåller fasta partiklar. Exempel på detta är slurry, avloppsvatten, flodvatten, mm. Problemet med fasta partiklar är att de ökar slitaget på axelhylsan. De fasta partiklarna bäddar vanligtvis in sig i den roterande axelhylsan och kompressionspackningens gränssnitt när de vandrar genom packboxen. Detta minskar den genomsnittliga tiden mellan fel (MBTF) och ökar underhållskostnaderna.

SpiralTracTM är en mycket effektiv anordning för att minimera inverkan av fasta partiklar i packboxen. SpiralTracTM har en spiralformad spårdesign och applicerar en centrifugalkraft på pumpmediet som kommer in i packboxen i kombination med spolning med rent vatten. Den centrifugalkraft som utövas på pumpmediet och den inkommande spolningen avlägsnar effektivt de fasta partiklar som finns i pumpmediet genom att leda dem till ett utgångsspår.

Slutsats

Kombinationen av DualPac 2212-packningen och SpiralTracTM -enheten, även känd som Chesterton® ”SuperSets”, är en effektiv lösning för att avsevärt öka packningens livslängd och minska pumpens underhållskostnader.

Do you have specific questions about DualPac 2212 packing and SpiralTracTM devices?

Har du specifika frågor om DualPac 2212-boxpackning och SpiralTracTM  -enheter?

Vi hjälper dig gärna om du har frågor om dessa produkter eller andra Chesterton-produkter. Fråga vår Expert Desk för ytterligare information.

*SpiralTracTM är ett varumärke som tillhör EnviroSeal Engineering Products Ltd.