1622

Packning med utsläppskontroll för spärrventiler

Chesterton® 1622 Emissionspackning har en konstruktion som minskar ventilutsläppen och överträffar dagens utsläppsgränser för raffinaderier samt petrokemisk och kemisk industri.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Extremt låga utsläpp
Brandsäker
Förpackad på spole
Klarar höga tryck
Garanterad tätning på mindre än 100 ppm i 5 år enligt EPA, metod 21.
Tekniska data
Material Flexibel grafitpackning med förstärkning av inconeltråd och särskilda blockeringsmedel
Applikationer Spärrventiler med särskilda utsläppskrav inom raffinaderier samt petrokemisk och kemisk industri
Available Sizes 3.2 mm ─ 17.5 mm (1/8 tum ─ 1 tum)
Tryckgräns 355 bar g (5000 psig)
Temperaturgräns Max. 650 °C (1200 °F) i ånga
(850 °F) i oxiderande atmosfär
Kemikaliebeständighet 0 till 14 utom i starka oxidanter