1724

Ventilpackning av PTFE

Utmärkt emissionskontroll och kemikaliebeständighet

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Utmärkt kemikaliebeständighet
Utmärkt emissionskontroll
Förblir flexibel
Tekniska data
Material PTFE-garn med skyddande smörjmedel
Applikationer Spärrventiler, motordrivna ventiler, reglerventiler
Tillgängliga storlekar 3,2 mm till 25,4 mm (1/8” till 1”)
Tryckgräns 210 bar g (3 000 psig) Temperatur 260 °C (500 °F)
Kemikaliebeständighet pH 0 ─ 14
Tillämpliga standarder och godkännanden: TA-Luft (Live Loading)