277(E)

Avfettningsmedel för metall

Ett snabbverkande, klorfritt avfettningsmedel för industriellt bruk som avlägsnar oljor, fetter, smuts och damm med låg resthalt. Gå till www.chesterton.com.

Litteratur och datablad