ARC CS4(E)

Mycket kemikaliebeständig tunnfilmskomposit

Avancerade tunnfilmskompositer utvecklade för skydd av betongytor. CS2 skyddar mot svaga kemikalieangrepp och CS4 mot aggressiva kemikalieangrepp.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Ger långtidsskydd
Eliminerar behovet av kostsam strukturell återuppyggnad
Minskar den säkerhetsrisk som skadad betong utgör
Produktegenskaper Applikationer
Appliceras enkelt med tandad gummiskrapa, rulle eller sprututrustning
Kan appliceras på fuktig betong
Högblank yta.
Krympfri, fri från lösningsmedel, 100% torrhalt
Minsta tjocklek är 250 till 375 μm (10 till 15 millitum) per skikt
Färger: Röd
Betongtankar, kemikalietankar
Vatteninlopp och dammar
Yttre invallningar
Golvytor för processer
Kyltorn
Golv i kemianläggningar
Golvavlopp, sumpar
Dräneringsrännor
Utrustningsfundament
Tekniska data
Torr temperatur (Max) 80˚C (175˚F)
Våt temperatur (Max) 40˚C (105˚F)
Tryckhållfasthet (ASTM 579) - kg/cm2 - MPa (psi) 1 000 - 97.9 (14 200) 970 - (13750)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >35.1 - 3.4 (500) betongbrott
Tillgängliga storlekar 5 l (endast CS4); 16 I