372(E)

Opticool oljeemulsifierad maskinkylvätska

Opticool-vätskorna är vår nya serie emulsifierbara maskinkylvätskor. Emulsifierade kylvätskor är idealiska om smörjningen är viktig och driftmiljön svår.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Lång livslängd i sumpen
Färre inköp och avyttringar och lägre kostnader för stopptid
Bättre färdigytor på detaljerna och ökad livslängd för verktygen
Produktegenskaper Applikationer
Teknologi med unik basolja
Extrem trycktålighet
Minimal härskning och dålig lukt
Korrosionsskydd
Skonsam mot huden
Brotschning, borrning, försänkning
Gängskärning, fräsning
Svarvning, slipning, stansning
Behållarnas storlek: 20 l, 208 l, 1 000 l