775(E)

Fuktskyddsmedel

En effektiv, klar, fuktutdrivande och korrosionsskyddande film som skyddar metalldetaljer och utrustning i flera månader.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Korttidsskydd mot korrosion
Lätt att avlägsna med Chestertons vatten- eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.
Produktegenskaper Applikationer
Transparent film
Utmärkt korrosionsskydd
Penetrerar fina toleranser
Hög dielektrisk styrka
Skyddar ny metall från korrosion
Detaljer under bearbetning, transport eller lagring
Elsystem
Marin industri
Torkning av fuktiga elektriska komponenter
Behållarnas storlek: Aerosol, 20 l, 208 l