610 MT Plus

Syntetisk smörjvätska — Hög temperatur

Högkvalitativ, 100 % syntetisk vätska som rengör och smörjer inom ett brett temperaturområde från -25 °C till 270 °C (-13 °F till 518 °F).

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Sänker förbrukningen av smörjmedel
Mindre rengöring och stilleståndstid för utrustningen
Sänker energiförbrukningen
Ökar utrustningens livslängd
Produktegenskaper Applikationer
Låg avdunstning Utrustning som arbetar vid höga temperaturer
Låg förkolning Kylrum
Effektiv rengöring—självrensande Miljöer med svåra förhållanden
EP-additiv ökar bärkraften Ugnar och heta kedjor
Lager
Växellådor
Behållarnas: Aerosol (endast 610 Plus), 3.8 l (endast 610 Plus/610HT), 20 l, 208 l
Primära viskositeter - ISO VG 68 - 610 Plus, ISO VG 220 - 610MT Plus, ISO VG 460+ - 610HT