AWC860

Cherry-polymer

AWC860 har mekaniska egenskaper som innebär att materialet är bäst lämpat för mycket krävande och tunga applikationer där det kan bidra till att minska stopptiden för utrustningen.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Lämpligt för höga temperaturer
Robust polymerstruktur
Utmärkt nötningsbeständighet ger lång livslängd
Mycket låg friktion
Driftförhållanden
Användning Gruvmaskiner
Gjutmaskiner
Stålindustri
Tunga applikationer
Temperatur -50°C ─ 120°C (-60°F ─ 250°F)
Tryck Maximalt 103.5 MPa (15000 psig)
Vätskekompatibilitet Mineraloljebaserade vätskor, HFA-E, HFB (ISO 6743-4)
Friktionskoefficient 0,18 till 0,22 vid torrkörning
Töjning vid brott 0
Mer information om produktkompatibilitet finns på www.chesterton.com/ENU/Resources/ProductLiterature/