615

HTG NLGI #1, HTG NLGI #2

HTG NLGI #1, HTG NLGI #2

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Ökar lagrens livslängd
Minskar stopptiden
Ökar produktiviteten
Sänker förbrukningen av smörjfett
Produktegenskaper Applikationer
Överlägsen vattenbeständighet
Utmärkt korrosionsskydd
Kompatibilitet med populära smörjfetter
Utmärkt skjuvmotstånd
Antioxidanter förhindrar stelning
QBT™ (Quiet Bearing Technology) för tystare lager
Anläggningar med vatten och höga temperaturer, bl.a.:
Massa- och pappersbruk
Berghanteringsverksamhet
Bearbetning av stål, aluminum och metall
Fartygsbranschen
Energi
Vatten och avloppsvatten
Behållarnas storlek:
400 g, 18 kg, 55 kg, 181 kg
HTG NLGI #2 ISO 460-klass finns också