635 SXC

Avancerat, korrosionsbeständigt smörjfett med enastående trycktålighet och utmärkt beständighet mot vattenurspolning; 635 har syntetisk bas, överlägsen stabilitet vid höga temperaturer och hög beständighet mot ånga och korrosiva kemikalier. Temperaturgräns -40 °C (-40 °F) till 240 °C (464 °F)

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Ökar lagrens livslängd
Minskar stopptiden
Ökar produktiviteten
Sänker förbrukningen av smörjfett
Produktegenskaper Applikationer
Hög bärförmåga
Hög temperaturstabilitet
Överlägsen beständighet mot vattenurspolning
Utmärkt korrosionsskydd
Anläggningar med vatten och höga temperaturer, bl.a.:
Massa- och pappersbruk
Berghanteringsverksamhet
Bearbetning av stål, aluminium och metall
Fartygsbranschen
Energi
Behållarnas storlek: 400 g, 18 kg, 55 kg, 180 kg