629

Vitt fett för höga temperaturer

Högtemperaturfett av högsta kvalitet, Baserad på ren mineralolja och förstärkt med PTFE. Utmärkt beständighet mot vatten, ånga, lut och andra rengöringsmedel.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Ökar lagrens livslängd
Minskar stopptiden
Ökar produktiviteten
Minskar fettförbrukningen
Produktegenskaper Applikationer
Utmärkt motståndskraft mot vattenurspolning
Praktiskt taget färglös, luktfri, smaklös
Överensstämmer med avsnitt 178.3570 och 177.1550 i FDA:s föreskrifter om livsmedelstillsatser
H1-registrerat av NSF
Process- och förpackningsmaskiner
Glidbanor
Fettsmorda kedjor
Fyllningsmaskiner för flaskor och kartonger
Fyllningsmaskiner för sås och deg
Transportband
valsar
Burktappningsmaskiner
Behållarnas storlek: 400 g, 18 kg