638 EMG

Chesterton 638 EMG elmotorfett är avsett för elmotorlager som arbetar under krävande förhållanden.

638 EMG -Temperaturgräns 240°C (NLGI #2 – ISO VG 100 & 46)

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Ökar lagrens livslängd
Minskar stopptiden
Ökar produktiviteten
Produktegenskaper Applikationer
Syntetisk basolja förstärkt med högpresterande tillsatser
Utmärkt termisk och mekanisk stabilitet
Enastående motståndskraft mot extrema tryck, vibrationer och start/stopp
Praktiskt taget vattentätt och ångbeständig
Elektriska motorer och generatorer som utsätts för tuffa industriella förhållanden med korrosion, fukt och vibrationer
Högtrycksfläktar, vakuumfläktar, lamellfläktar, blåsmaskiner, HVAC
Kul- och rullager, med medelhöga till höga varvtal; nDm 80.000 - 800.000
Motorer som arbetar i höga och låga temperaturer, varvtal från mindre än 1750 och upp till 3550 RPM (ISO 100 och 46 viskositeter tillgängliga)
Korrosionsbeständigt skyddande smörjmedel
Kompatibel med järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller, de flesta tätningar och elastomerer

Behållarnas storlek: 400 g, 18 kg