ARC 988(E)

Mycket kemikaliebeständigt halvflytande renoveringsmedel för betongytor bestående av ren novolacharts med kvartsförstärkning och 100 % torrhalt

En avancerad kvartsförstärkt komposit för renovering och återställning av betongytor, skydd av ny betong och reparation av betong som skadats av aggressiva kemikalieangrepp och fysisk åverkan.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Övre skikt med ringa underhållsbehov
Ger långtidsskydd
Eliminerar behovet av kostsam strukturell återuppyggnad
Minskar den säkerhetsrisk som skadad betong utgör
Enkel applicering på vertikala ytor/ingen sättning
Produktegenskaper Applikationer
Halvflytande täckskikt
Appliceras med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4")
Kan appliceras på fuktig betong
Krympfri, fri från lösningsmedel, 100% torrhalt
Färger: Grå, röd
Kemikalieinvallningar
Utrustningsfundament
Områden i yttre invallningar
Sumpar, diken och neutraliseringstankar

Tekniska data
Torr temperatur (Max) 93˚C (200˚F)
Våt temperatur (Max) 65˚C (150˚F)
Tryckhållfasthet (ASTM 579) - kg/cm2 - MPa (psi) 1 000 - 97.9 (14 200) 1000 - 97.9 (14200)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >35.1 - 3.4 (500) betongbrott
Tillgängliga storlekar Systemsats, Storsats