ARC 791(E)

Halvflytande renoveringsmedel för betongytor med 100 % torrhalt, bestående av en novolachartsblandning med kvartsförstärkning

En kvartsförstärkt komposit för renovering och återställning av betongytor, skydd av ny betong och reparation av betong som skadats av aggressiva kemikalieangrepp och fysisk åverkan.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Övre skikt med ringa underhållsbehov
Ger långtidsskydd
Eliminerar behovet av kostsam strukturell återuppyggnad
Enkel applicering på vertikala ytor/ingen sättning
Produktegenskaper Applikationer
Halvflytande täckskikt
Appliceras med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4")
Kan appliceras på fuktig betong
Krympfri, fri från lösningsmedel, 100% torrhalt
Färger: Grå
Kemikalieinvallningar
Diken, avlopp och sumpar
Golv i processindustri
Maskinbäddar
Pumpfundament/putsning
Bärande byggnadspelare


Tekniska data
Torr temperatur (Max) 93˚C (200˚F)
Våt temperatur (Max) 65˚C (150˚F)
Tryckhållfasthet (ASTM 579) - kg/cm2 - MPa (psi) 1 000 - 97.9 (14 200) 655 - 64.2 (9320)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >35.1 - 3.4 (500) betongbrott
Tillgängliga storlekar Systemsats, Storsats