ARC I BX1(E)

Slagtålig och nötningsbeständig komposit

I BX1(E) är en uretanmodifierad aminhärdad epoxikomposit med kraftig förstärkning av keramiska korn och fjäll som skyddar mot kraftig friktionsnötning vid problem med slag eller snabb vibration.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Minskar behovet av reservdelar
Förenklar underhållsrutinerna
Ökar utrustningens livslängd
Ökar säkerheten genom att minska behovet av heta arbeten
Produktegenskaper Applikationer
Hög volymetrisk belastning av keramiska partiklar
Appliceras med spackelspade eller plastapplikator
Appliceras med en nominell tjocklek på minst 6 mm (1/4 tum).
Separatorer och cykloner
Trattar/rännor
Kolpulverisatorer
Massaupplösare
Slitplåtar
Slampumpar
Rörknän
Ledningar för pulverbränsle
Skruvar
Tekniska data
Torr temperatur (Max) 205˚C (400˚F)
Våt temperatur (Max) 95˚C (205˚F)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 222.7 – 21.9 (3170)
Tillgängliga storlekar 20 kg, 12 x 20 kg