ARC NVE VC System

Värme- och kemikaliebeständig beläggning av epoxinovolacvinylester

Ett fodersystem av modifierad novolacvinylester avsett för exponering med höga temperaturer i kemiskt aggressiva applikationer. Produkten kan appliceras som ett system med tjockt eller tunt skikt.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
  • Installationsvy
Ger långtidsskydd
Eliminerar behovet av kostsam strukturell återuppyggnad
Minskar den säkerhetsrisk som skadad betong utgör
Produktegenskaper Applikationer
Tunnfilm – NVE VC (tunnfilmsystem) Golv i processindustri
Appliceras med en minsta tjocklek på 250-375 μm Sekundära invallningar
Färger: Röd Diken, avlopp och sumpar
Tankar
Rörledningar


Tekniska data
Torr temperatur (Max) 200˚C (392˚F)
Våt temperatur (Max) 135 °C (275 °F)
Dragvidhäftning mot betong - kg/cm2 - MPa (psi) >28 - 2.8 (400)
Tillgängliga storlekar Systemsats