ARC T7 AR

Nötningsbeständig keramikarmerad beläggning för höga temperaturer och kemikalieangrepp

En skyddsbeläggning bestående av novolacepoxivinylester för kemikalieangrepp i höga temperaturer, där aggressiva kemikalier och starkt nötande miljöer kan förekomma.

Litteratur och datablad

  • fördelar
  • Egenskaper Parametrar
Beständig mot en lång rad oorganiska och organiska syror och kemiska kolväteföreningar.
Slitagebeständig
Enkel applicering med spackelspade
Produktegenskaper Applikationer
Ettskiktssystem
Appliceras med spackelspade
Minsta tjocklek på 3 mm ─ 4 mm (120 - 160 millitum)
Satsen innehåller även ARC T7 AR VC (täckskikt) för utjämning av sista skiktet
Färg: röd
Rökgaskanaler
Processtankar
Blandare med omrörare
Ventiler
Slampumpar
Rör
Avkylningszoner
Tekniska data
Torr temperatur (Max) 180 °C (355 °F)
Våt temperatur (Max) 135 °C (275 °F)
Dragvidhäftning (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 158 kg/cm2 - 15.5 MPa (2249)
Tillgängliga storlekar 20.4 kg