Använda högtemperaturbeläggningar i olje- och gasindustrin

Använda högtemperaturbeläggningar i olje- och gasindustrin

Olje- och gasindustrin har länge legat i framkant när det gäller användning av högtemperaturbeläggningar för att förhindra inre korrosion av processkärl och annan utrustning som arbetar vid högre omgivningstemperatur. Det finns några mycket bra skäl till det. Mycket korrosiva förhållanden Den mest uppenbara anledningen till denna industrins framsteg inom beläggningsarenan är de korrosiva förhållanden som råder […]

- torsdag, oktober 21, 2021

Read more