Chestertons mekaniska tätningar är lämpliga för komplexa parametrar inom vatten- och avloppsvattenindustrin.

Chesterton® mekaniska tätningar – oumbärliga inom vatten- och avloppssektorn

Pumpar, blandare och omrörare för vatten- och avloppsreningsindustrin måste köras kontinuerligt. Oavsett om det gäller kommunala avloppsreningsverk eller interna reningsverk i stora industriföretag – den ständiga användningen, kraven på maximal tillförlitlighet, lång livslängd för maskinerna och lägsta möjliga underhållskrav innebär en stor belastning på alla maskinkomponenter. Även om grundorsaken kan vara en annan, t.ex. kavitation […]

- torsdag, juni 27, 2024

Read more