Chesterton Mechanical Packing can be used in various industries, including Wastewater treatment

Förbättrad pumpprestanda och ökad pumptillgänglighet med Chesterton® DualPac® 2212 boxpackning

Det finns många pumpar i vattenverk eller avloppsreningsverk inom alla industrisektorer. Pumparna är inblandade överallt där dricksvatten, processvatten och avloppsvatten behöver flyttas, och många av dessa pumpar är i kontinuerlig drift. Inget kommunalt eller industriellt vattenreningsverk har råd med täta och tidskrävande pumpstopp. Chesterton erbjuder packningslösningar för roterande utrustning inom en rad olika branscher. I […]

- måndag, juni 10, 2024

Read more