Chesterton opens packing manufacturing facility in Sweden

Chesterton öppnar anläggning för tillverkning av boxpackning i Sverige

Chesterton har startat tillverkning av kompressions/boxpackning vid sin tillverkande enhet i Sverige. Därifrån kan nu Chesterton’s boxpackning snabbt skickas till Chesterton-auktoriserade distributörer och direktkunder över alla de nordeuropeiska territorierna, inklusive Skandinavien, Storbritannien, Irland, Finland och Baltikum. Chesterton svarar på kundernas behov av att minska tiden för att genomföra underhåll och för att installera produkterna. När […]

- torsdag, maj 20, 2021

Read more
Boxpackning för pumpar och annan roterande utrustning

Boxpackning för pumpar och annan roterande utrustning

Chesterton lanserar sin revolutionerande nya DualPac® 2212-packning. Dualpac®-tekniken är en unik flätteknik som uppfanns och patenteras av Chesterton som gör det möjligt för en packningstillverkare att för första gången i historien om flätad boxpackning ge den dynamiska sidan av packningen de perfekta egenskaperna för dynamisk tätning och den statiska sidan av packning de perfekta egenskaperna […]

- fredag, mars 26, 2021

Read more